ANKERI
 
 
                           
     

Izrađujemo po narudžbini sledeće vrste ankera:

 • Ankeri sa spoljnim navojem i elastičnim prstenom
 • Ankeri sa spoljnim navojem i konusnim čepom
 • Ankeri sa unutrašnjim navojem i konusnim čepom

Svi ankeri su izrađeni od kvalitetnog čelika i galvanski su zaštićeni. Imaju široku primenu pri brzoj i kvalitetnoj montaži u betonu, prirodnom i veštačkom kamenu i punoj opeci.

Veoma su efikasni pri ankerisanju:

 • Svih metalnih konstrukcija
 • Kanala za klimatizaciju i ventilaciju
 • Šina za kranove - liftove
 • Grejnih tela
 • Cevovoda
 • Ograda
 • Stubova podupirača
 • Raznih čeličnih konstrukcija
   
           
                   
                                             
   
   
 

Copyright © KOMET Valjevo