MONTAŽNO-DEMONTAŽNI DELOVI
 
 
             
   

MONTAŽNO - DEMONTAŽNI KOMADI su izrađeni u pouzdanoj konstrukciji sa zavarivanjem i zaptivanjem sa gumenim prstenom smeštenim u žleb koji obrazuje kućište i zaptivna prirubnica, a kojom je omogućeno i naknadno pritezanje u toku eksploatacije.

NAZIVNI PREČNICI: od DN 40 do DN 500

NAZIVNI PRITISCI: NP6, NP10, NP16, NP25

PRIKLJUČNE MERE ODGOVARAJU STANDARDU: JUS M.B6.011 I DIN 2501

MATERIJALI:

  • Za ne agresivne fluide: konstrukcioni čelici
  • Za agresivne fluide: čelici otporni na hemjske uticaje

Montažno - demontažni komadi se ugrađuju u cevovodima i omogućavaju laku i jednostavnu ugradnju elemenata cevne armature i merno-regulacionih uređaja, koristeći mogućnost podešavanja ugradbene dužine.

   
(klikni za veći prikaz)
 
     
(klikni za veći prikaz)
 

Copyright © KOMET Valjevo