RAVNE PRIRUBNICE
 
 
             
   

RAVNE PRIRUBNICE proizvodimo po sledećim standardima:

  • JUS M.B6 180
  • JUS M.B6 181
  • JUS M.B6 182
  • JUS M.B6 183
  • JUS M.B6 184
  • DIN 2573, DIN 2576
  • ISO 7005 TIP 1
  • po zahtevu naručioca (crtež ili uzorak)

Nazivni prtisci: NP6, NP10, NP16, NP25, NP40

Nazivni prečnici: DN15 - DN1000

Materijali koje koristimo za izradu ravnih prirubnica su sledeći:

  • Za temperature do 120 C ... Č. 0361 ili čelik sa sličnim osobinama
  • Za temperature iznad 120 C ... Č. 1331 ili čelik sa sličnim osobinama

Atestna dokumentacija po EN 10204 3.1 B

Čelične ravne prirubnice se koriste pri izradi cevovoda i spajaju se sa cevima i elementima armature metodom varenja ili tvrdog lemljenja.

   
(klikni za veći prikaz)
       
(klikni za veći prikaz)
 

Copyright © KOMET Valjevo