Close Menu

ISTORIJAT

"KOMET" d.o.o. je preduzeće koje je osnovano 1993.godine, od kada samo proširuje i uspešno nastavlja tradiciju male zanatske radionice koja se bavila obradom metala.

Praćenjem tehnoloških inovacija i razvoja tržišta i preduzeće '' KOMET '' je postalo moderno preduzeće sa sopstvenim proizvodnim pogonom koji se nalazi u industrijskoj zoni sa odlicnim saobraćajnim komunikacijama.

Proizvodni program preduzeća predstavlja proizvodnja: vijčane robe, industrijske armature za izgradnju vodovodnih i termoenergetskih sistema.Oblasti privrede u kojima preduzeće deluje su: termoenergetika , hidroenergetika , građevinarstvo , autoindustrija itd.

Osnovni cilj preduzeća "KOMET" je zadovoljenje potreba naših kupaca u pogledu asortimana, usluga , kvaliteta proizvoda kao i brzine isporuke .Sa ovim u vezi preduzeće poseduje implementiran sistem menadžmenta kvalitetom QMS ISO 9001:2008 pomoću koga uspeva da održii najviši nivo ispunjenja ciljeva.

Pored zadovoljenja zahteva naših klijenata kao osnovnog cilja, preduzeće "KOMET" ima za cilj negovanje odnosa sa poslovnim partnerima i dobavljačima repromaterijala i održavanje visokog zadovoljstva naših zaposlenih.

Dinamičan investicioni ciklus u nove proizvode i tehnologije kao i proširenje proizvodnog programa povećava konkurentnost preduzeća na domaćem tržištu. Izgrađen je novi pogon kovačnice i termičke obrade radi zaokruživanja procesa proizvodnje vijačne robe a sve to radi dostizanja veće ekonomičnosti i efikasnosti poslovanja. U planu je osvajanje novih proizvoda iz oblasti industrijske armature, kako bi sa što kompletnijim proizvodnim programom preduzeće moglo uspešno da nastupi na domaćem ali i na inostranim tržištima.

Top